Wykonujemy pomiary natężenia o¶wietlenia na stanowiskach pracy, ogólnego, awaryjnego. Romiary luminancji dróg i reklam ¶›wietlnych oraz pomiary elektryczne. Dzięki automatyzacji procesu pomiaru o¶wietlenia bardzo dużych powierzchni oraz długich ci±gów komunikacyjnych np. pasaży galerii handlowych, hipermarketów, peronów czy chodzników proces pomiaru przebiega szybko a wyniki mog± być dostarczone w krótkim terminie.