Dbamy o komfort użytkowników każdej przestrzeni

Odpowiednie natężenie i konfiguracja oświetlenia to bardzo ważny element aranżacji przestrzeni. Ustawienie źródeł światła znacząco wpływa na koncentrację oraz samopoczucie osób przebywających w danym miejscu.

Dlatego oprócz pomiarów wymaganych przepisami oferujemy naszym klientom kompleksowe doradztwo. Łącząc wiedzę z zakresu fotometrii, infrastruktury technicznej, automatyki, a także dziedzin pozatechnicznych – ochrony środowiska i prawa – zapewniamy gotowe rozwiązania, które zwiększają zadowolenie, bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Specjalizujemy się zarówno w pomiarach natężenia oświetlenia ogólnego, jak i oświetlenia stanowisk pracy, czy awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat naszych procedur można znaleźć w sekcji FAQ na dole strony.
Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia:
 • Ogólnego
 • Na stanowiskach pracy
 • Awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych
Gdzie mierzymy?
Realizujemy raporty na potrzeby:
 • Biura
 • Sklepy
 • Centra Handlowe
 • Zakłady Produkcyjne
 • Magazyny
 • Szkoły i przedszkola
 • Drogi (w tym oświetlenie chodników
  i skrzyżowań)
 • Stadiony i boiska
 • Lotniska
 • Sanepidu
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Odbiorów
 • Ekspertyz powykonawczych
 • Raportów technicznych „due diligence”
Korzystamy z autorskich metod badawczych i narzędzi

Zdajemy sobie sprawę, że każde zlecenie jest inne. Dlatego opracowujemy indywidualne metody badawcze, które pozwalają nie tylko dostosować natężenie oświetlenia do wymaganych norm, ale także ocenić jego wpływ na osoby, które przebywają w pobliżu.

Cały czas staramy się optymalizować narzędzia naszej pracy. W tej chwili tworzymy automat do pomiarów, który – oprócz znacznego przyspieszenia pomiarów – umożliwia zapisanie dokładnej pozycji każdego punktu za pomocą

Często zadawane pytania (FAQ)

Cena wykonania usługi uzależniona jest przede wszystkim od ilości stanowisk pracy i rozmiaru pomieszczeń, które mają podlegać pomiarom. Do wyceny zlecenia potrzebujemy ilościowych informacji o obiekcie. Jednocześnie zawsze staramy się, aby usługa została wykonana w możliwie najniższej cenie na rynku.

Mierzymy natężenie oświetlenia dla punktów pomiarowych siatki zgodnie z wymaganiami normy, sprawdzamy równomierność natężenia światła dla pomieszczeń i stanowisk oraz weryfikujemy parametry jakościowe określone w normie dla zastosowanych źródeł światła. W przypadku, gdy oświetlenie nie spełnia zaleceń normy, staramy się znaleźć przyczynę tego stanu i zalecić odpowiednie czynności zaradcze: zastosowanie oświetlenia miejscowego, zmianę aranżacji, a w ostateczności – modernizację.

Pomiary pozwalają zweryfikować odpowiedni poziom natężenia, równomierność oraz inne parametry jakościowe światła w pomieszczeniach i na stanowisku pracy.

Natężenie oświetlenia to gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię. Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx). Natężenie oświetlenia jest wielkością światła, która charakteryzuje oświetlenie danej powierzchni (pomieszczenia, strefy, stanowiska pracy i jego otoczenia).

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej ma na celu sprawdzenie minimalnego poziomu światła systemu oświetlenia potrzebnego do opuszczenia budynku w sytuacji zaniku napięcia, pożaru czy innej sytuacji zagrożenia. Sprawdzany jest również czas działania takiego systemu.

Podstawę prawną wykonywania pomiarów światła stanowi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jed. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650), które w §26.1 p. 2 określa: „Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.” Dla miejsc pracy w pomieszczeniach zastosowanie ma norma PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
Poniżej wykaz innych norm mających zastosowanie dla oświetlenia:
 • PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
 • PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
 • PN-EN 13272:2012 Kolejnictwo – Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego
 • PN-EN 16276:2013-04 Oświetlenie ewakuacyjne w tunelach drogowych
 • PN-EN 1837+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Integralne oświetlenie maszyn
 • PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne
 • PN-EN 62504:2015-01 Oświetlenie ogólne – Produkty z diodami emitującymi światło (LED) i powiązane wyposażenie – Terminy i definicje