Dbamy o bezpieczeństwo
użytkowników dróg

Przejścia dla pieszych to newralgiczny element infrastruktury drogowej.
W 2019 aż 63% potrąceń pieszych z winy kierowców miało miejsce właśnie tutaj.

2019 r.

7005
wypadków z udziałem pieszych
23 %
wszystkich zdarzeń drogowych
Dostrzegając ten problem zarządcy dróg coraz częściej decydują się na dodatkowe doświetlenie tych miejsc

Pomiar oświetlenia przejść jest wskazany z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala ustalić, czy i w jakim zakresie potrzebne jest doświetlenie. Po drugie, zapewnia kontrolę jakości oświetlenia w przypadku istniejących instalacji.

Do badania oświetlenia na przejściach wykorzystujemy dedykowane narzędzia, takie jak samopoziomujące się głowice pomiarowe, czy odbiornik GPS – ich zastosowanie pozwala nam dokładnie sprawdzić jakość oświetlenia w najważniejszych punktach przejścia oraz znacząco przyspieszyć opracowanie dokumentacji.